Aktuelt

Forbud mot sorte søppelsekker

Løvås Transport har innført forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker. I tillegg blir det innskjerping i avvik ved levering av alle typer batterier i avfall.

Unngå avviksgebyr på hageavfall.

Hageavfall er en vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring. Det er en av de vanligste fraksjonene der avfallsmottakene rapporterer feilsortering. Her er noen tips for å unngå avvik.

Løvås Transportfirma AS utvider satsingen på 100% elektrisk.

Vi går fra å være den første avfallsaktøren med helelektrisk dobbelt lift. Til å bli den største tilbyderen av fossilfri avfallshåndtering, gjennom å utvide satsningen mot NULL utslipp.

Visste du at isolasjon ikke skal kastes i restavfallet?

Det blir nå innført en ny fraksjon: Blandet avfall med Gips/isolasjon, som vil få en høyere pris fra 15. august 2020. Det vil også kunne medføre omklassifisering og avvik, hvis det finnes isolasjon i blandet avfall.

Starten på Løvås sin historie

Løvås – med den i dag formelle betegnelsen Løvås Transportfirma AS – ble etablert i 1921 og er blant de eldste bedriftene innen lastebiltransport i Oslo – og trolig også i Norge. Bedriften er i dag spesialisert innen containerutleie, som et datterselskap i konsernet Norsk Gjenvinning Norge AS.

Løvås Transport bidrar til å gjøre bygge- og anleggsbransjen grønnere!

Med stolthet og glede kan vi nå avsløre at Løvås Transport har fått et nytt tilskudd til bilparken sin. Dette er Norges aller første helelektriske liftbil allerede i drift i Oslos gater.

Løvås Transportfirma AS starter samarbeid med OL-roer og søppeldykker Martin Helseth

Vi er glade over å kunne bidra med vår kompetanse for å effektivisere det fantastiske arbeidet som Martin Helseth utfører i det han bytter ut landslagsdrakten mot våtdrakten for å redde Oslofjorden fra forsøpling.

Slik vil CO2-avgiften påvirke forbrenningsanleggene i 2024

1. januar 2024 innføres det to nye avgiftssatser for avfallsforbrenning i Norge: en for kvotepliktige og en for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Endringene i avgiftsordningen vil føre til større økonomiske utgifter enn først antatt, spesielt for ikke-kvotepliktige anlegg.

Lei egen container til hageavfallet.

Det er nå forbudt å levere hageavfall i restavfallet grunnet strengere krav på mottaksanleggene. Hageavfall skall leveres som en egen fraksjon i egen container.

Fra 1. oktober innfører vi avviksgebyr for feilsortering av batterier

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann.