Forbud mot sorte søppelsekker

Løvås Transport har innført forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker. I tillegg blir det innskjerping i avvik ved levering av alle typer batterier i avfall.

1. Nye krav fra Mottaksanleggene våre med virkning fra 1.9

  • Forbud mot å levere avfall i sorte/fargede søppelsekker (ikke transparente). Konsekvens ved levering vil være avvik i mottakskontroll
  • Innskjerping av avvik ved levering av alle typer batterier i avfall. Konsekvens ved levering vil være avvik i mottakskontroll

2. Hvorfor gjør vi dette?


a) Sorte søppelsekker (fargede/ikke transparente)

Levering av avfall i sorte sekker gjør det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig mottakskontroll i tråd med konsesjoner. Det er umulig å se innholdet uten manuelt å åpne sekkene, noe som både er fordyrende og vanskelig gjennomførbart med tanke på HMS. Det er også kjent at dette har blitt utnyttet gjennom at sorte sekker har skjult farlig avfall, herunder Litiumbatterier som representerer et stort problem i forhold til brannsikkerhet. Initiativet til dette startet på kommunale og interkommunale miljøstasjoner og de aller fleste kommuner har nå etablert denne praksisen. Det samme har flere av mottaksanleggene har gjort.


b) Litiumbatterier

En av hovedårsakene til brann i avfallsanlegg er selvantenning av Litiumbatterier. En rapport laget av NOMIKO viser at det i løpet av 2018 var ca. 45 branner på Norske avfallsanlegg og at selvantenning er årsaken i over 50% av tilfellene. Man antar at batterier er en svært hyppig kilde til disse brannene. Hele bransjen samler seg derfor om tiltak for å redusere omfanget av dette. Informasjon og kommunikasjon er et viktig element.

Batterier er farlig avfall og har vært forbudt å levere som restavfall siden 2012. Vi gjør altså denne innskjerpingen ut fra to hensyn:

  • Brannsikkerhet
  • Miljø, batterier i avfallet er forbudt og et brudd på konsesjoner