Viktig informasjon

Ikke fyll containeren for full

Containeren må ikke lastes ut over sin høyde, bredde eller tillatte vekt.
Masser (jord/stein/grus) kan kun kastes i liten 5m3 container

Har du avfall av de nevnte typer under, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

Det er ikke tillatt å blande følgende avfallstyper med annet avfall:

EE-avfall

 

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

Radioaktivt avfall

 

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

Eksplosivt avfall

 

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

Smittefarlig avfall

 

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall,
brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

Våtorganisk avfall

 

Matavfall, frityrolje, dyrekadaver

Farlig avfall

 

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, Gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

Flytende avfall

 

Avløpsslam mv

Gips

 

Gipsplater og avfall som inneholder gips

Dekk

Impregnert trevirke