Miljøsafe™ - en sikker løsning for oppbevaring og håndtering av farlig avfall

Sikker og problemfri løsning for farlig avfall.

I de fleste virksomheter oppstår det farlig avfall og det er strenge regler knyttet til hvordan dette skal lagres og håndteres. Det er bl.a Forurensningsloven som definerer disse kravene, og konsekvensen av brudd kan være store. Mangel på kunnskap eller at det er krevende å få alle til å følge de anvisninger som er gitt, er vanlige årsaker til at ting ikke er som det skal.

Miljøsafe™ ivaretar alle behov for en sikker og enkel løsning for farlig avfall

Vi har laget en sikker løsning for lagring og håndtering av farlig avfall. Miljøsafe™ er et skap som leveres i tre størrelser ferdig innredet i forhold til ulike bransjers behov.

Elementer i Miljøsafe™ er:

  • Ferdig innredet skap med fat og beholdere
  • Brannslukkingsapparat i tak
  • Avrenningskar som hindrer avrenning
  • Låsbart for å ivareta kravene til sikkerhet
  • Lomme for dokumentasjon
  • Merket iht. forskrift
  • Serviceavtale
  • Opplæring/miljøkurs
  • Perm med all nødvendig dokumentasjon

Når du inngår en avtale om Miljøsafe™ får du en fast pris pr. år som inkluderer installasjon, opplæring og årlig service.

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

Spesifikasjoner:

5 m³ skap:
Lengde 2,95 m
Bredde 1,41 m
Høyde 2,24 m
Vekt 300 kg
         9 m³ skap:
Lengde 1,71 m
Bredde 1,41 m
Høyde 2,24 m
Vekt 550 kg
         11 m³ skap:
Lengde 3,20 m
Bredde 2,00 m
Høyde 2,38 m
Vekt 1100 kg

 

 

Miljøsafe