Ekstraordinær prisøkning
28.03.2022: En krevende situasjon med galopperende priser på både energi, drivstoff og råvarer gjør at vi ser oss nødt til å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på en del av våre varer og tjenester. Bare på drivstoff har prisene økt med 20% siden desember, og ettersom dette er en av de største kostnadselementene knyttet til transport sier det seg at situasjonen er prekær. Vi vil sende nærmere varsel om dette.

Spearos Oslofjord fikk Oslo miljøpris!

Spearos Oslofjord fikk på fredag motta Oslo miljøpris for årets frivillige organisasjon. Klubben fikk prisen for sin innsats for å løse miljøproblemene i Oslofjorden. Løvås Transportfirma AS ønsker å gratulere utmerkelsen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 

Hvordan unngå avviksgebyr på hageavfall?

Hageavfall er en vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring. Det er en av de vanligste fraksjonene der avfallsmottakene rapporterer feilsortering. Her er noen tips for å unngå avvik.

Hageavfall skall leveres i egen container.

Det er nå forbudt å levere hageavfall i restavfallet grunnet strengere krav på mottaksanleggene. Hageavfall skall leveres som en egen fraksjon i egen container.