Ekstraordinær prisøkning
28.03.2022: En krevende situasjon med galopperende priser på både energi, drivstoff og råvarer gjør at vi ser oss nødt til å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på en del av våre varer og tjenester. Bare på drivstoff har prisene økt med 20% siden desember, og ettersom dette er en av de største kostnadselementene knyttet til transport sier det seg at situasjonen er prekær. Vi vil sende nærmere varsel om dette.

Hvordan unngå avviksgebyr på hageavfall?

På denne tiden på året arrangeres det dugnad i de fleste borettslag. Hageavfall er en vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring. Det er en av de vanligste fraksjonene der avfallsmottaken rapporterer feilsortering, og der kunden blir belastet avviksgebyr. Løvås transport vil gi noen tips for å unngå dette.

Forbud mot hageavfall i restavfall

Det er nå forbudt å levere hageavfall i restavfallet pga strengere krav på mottaksanlegg. Hageavfall skall leveres i egen container.

Løvås Transportfirma AS fortsetter satsingen mot NULL utslipp og det grønne skiftet.

Løvås Transport går fra å være den første avfallsaktøren med helelektrisk dobbelt lift. Til å bli den største tilbyderen av fossilfri avfallshåndtering, gjennom å utvide satsningen mot NULL utslipp og det grønne skiftet.