Slik vil CO2-avgiften påvirke forbrenningsanleggene i 2024

1. januar 2024 innføres det to nye avgiftssatser for avfallsforbrenning i Norge: en for kvotepliktige og en for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Endringene i avgiftsordningen vil føre til større økonomiske utgifter enn først antatt, spesielt for ikke-kvotepliktige anlegg.

Fra 1. oktober innfører vi avviksgebyr for feilsortering av batterier

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann.

Unngå avviksgebyr på hageavfall.

Hageavfall er en vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring. Det er en av de vanligste fraksjonene der avfallsmottakene rapporterer feilsortering. Her er noen tips for å unngå avvik.