Spearos Oslofjord vant Miljøpris.

Spearos Oslofjord fikk på fredag motta Oslo miljøpris for årets frivillige organisasjon. Løvås Transportfirma AS ønsker å gratulere med utmerkelsen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 

Unngå avviksgebyr på hageavfall.

Hageavfall er en vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring. Det er en av de vanligste fraksjonene der avfallsmottakene rapporterer feilsortering. Her er noen tips for å unngå avvik.

Lei egen container til hageavfallet.

Det er nå forbudt å levere hageavfall i restavfallet grunnet strengere krav på mottaksanleggene. Hageavfall skall leveres som en egen fraksjon i egen container.

Oslo 11.02.2023

Varslet sats for Co2 avgift på forbrenning av avfall – endring i avgiftssats

Vi har tidligere varslet Stortingets vedtak om å øke Co2 avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten avgiften er lagt opp på i Norge med differensiering av såkalt kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Nå viser det seg at denne ikke er på plass og at avgiftsøkningen som følge av dette foreløpig kun blir kr 25,- pr. tonn. Den totale avgiften er med det kr 131,- pr. tonn fra 1. januar.

Behandlingstiden for søknaden er kan være fra 3-6 mnd. og vi vil regulere iht. til endelig beslutning når det er klart.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer om dette.