Suge og spylebil

Suge- og spyletjenester

Sandfang og oljeutskillere

Tømming og kontroll med påfølgende rapportering til kunde/kommune utfører vi med moderne kombinasjonsbiler som har både suge og spylefunksjon. Våre operatører har lang erfaring og bistår gjerne med rådgivning.

Rengjøring fettutskillere

Med HMS i fokus og moderne utstyr tømmes og rengjøres fettutskillere etter faste prosedyrer for å hindre skader. Rutekjøring for tømming bidrar til god planlegging og dokumentasjon sikrer kundens og myndighetenes krav.

Spyling og rensing av rør

Med situasjonstilpassede dyser og høytrykkspyling med etterfølgende rørinspeksjon, utfører vi spyling og rensing av alle typer avløpsrør. Våre operatører gir råd om årsak til tette avløp og forslag til utbedring. Vannrør renser vi ofte med plugger som kjøres igjennom vannrørene.

Suging av tørre og våte masser

For suging, blåsing og trykking av nær sagt alle typer tørre og våte masser, bruker vi mobile supersugere (vakuumlastere) med egnet tilleggsutstyr som forutskillere og containere. Kombinasjon av riktig utstyr og rett operatør gir optimale løsninger. Av masser som håndteres, kan nevnes: stubbloftsleire, sand og grus, leca, slam, singel fra tak.

Høytrykkspyling 250 -1500 bar

Høytrykkspyling brukes til oppdrag som oppspyling av tett kloakk, rengjøring av tanker og beholdere, industrirengjøring, rengjøring av bygninger, parkeringsarealer, fasader og lignende.