Containerutleie -Sorteringsveileder

Containerutleie - Sorteringsveileder

Containerutleie - Sorteringsveileder

I våre veiledninger finner informasjon om forskjellige avfallstyper og hvordan dem skal kildesorteres, samt hvordan du deklarerer farlig avfall og fremgangsmåten for å overlate jobben til oss.

Avfallstyper

Her finner du alt du trenger å vite om forskjellige avfallstyper og hvordan de skal sorteres.

E-deklarering

Her finner du alt du trenger å vite om avfallsdeklarering. Enten du vil gjøre det selv eller overlate det til oss

Egenerklæring

Før levering av masser må du fylle ut, signere og sende over en egenerklæring, med eventuelle vedlegg.