Avfallstyper

Blandet avfall

Avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Farlig avfall

Avfall som må behandles separert pga fare for forurensning eller skader på mennesker og dyr.

Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Glass

Bilruter, vindusglass, klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall.

Gummi

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Keramikk og Porselen

Hentes inn fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri etc.

Masser

Bygg- og anleggsmaterialer, gips, rene og forurensede masser.

Matavfall

Hentes inn fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri etc.

Medisinsk avfall

Medisinavfall er kasserte legemidler/medisiner.

Metaller

Ulike typer metaller, slik som bly, aluminium, kobber, messing m.m.

Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong i ulike varianter.

Plast

Ulike typer plast i forskjellig materiale, utforminger og størrelser.

Radioaktivt avfall

Farlig avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet.

Trevirke

Blandet trevirke fra f.eks. byggeplasser, og 100% rent kjemisk ubehandlet tre.

Volum- og vektinformasjon

Oversikt over avfallstyper, volum og vekt.

Hageavfall

Varen består kun av organisk materiale.