E-deklarering

Som avfallsprodusent er du pålagt av myndighetene til å deklarere alt farlig- og radioaktivt avfall før det leveres til et godkjent mottak (Avfallsforskriften kap. 11). Deklareringen gjøres elektronisk på Avfallsdeklarering.no. Opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper skal fylles ut i skjemaet. Disse opplysningene er nødvendige for di som skal håndtere og transportere avfallet, slik at det kan gjøres på en sikker og forsvarlig måte.

Overlat jobben til oss!

Som avfallsprodusent kan du gi Løvås fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten.

Ønsker du deklarere selv?

Skal du foreta e-deklareringen selv? Her får du en rask innføring i hva du må gjøre.