Overlat jobben til oss!

Dersom du ønsker at vi skal gjøre denne jobben for deg, må du gi oss fullmakt på avfallsdeklarering.no. Vi vil da, mot et vederlag, fylle ut alle deklarasjoner etter gjeldende regler.

OBS! Dersom du ikke er Administrator før du skal delegere fullmakt til oss, må daglig leder eller administrerende direktør logge seg inn i Altinn først og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til deg.

Slik gjør du for å delegere jobben over til oss:

  • Start med må registrere bedriften. Gå inn på Avfallsdeklarering.no - klikk på Administrasjon og følg instrukser for registrering.
  • Etter å ha fullført registreringen, må du opprette en sluttbruker for å få brukernavn og passord. Klikk på Sluttbruker for å opprette deg selv som bruker.
    Deretter vil du motta en mail hvor du må aktivere din brukerprofil.
  • Logg inn på nytt som administrator på Avfallsdeklarering.no
  • Klikk på Fullmakter og velg Opprett fullmakt.
  • I neste steg må du velge at du skal gi fullmakt til en konsulent (Løvås Transportfirma AS).
  • Søk opp Løvås Transportfirma AS eller legg inn vårt bedriftsnummer: 976317785.
  • Klikk på Legg til. Vi blir da varslet og godkjenner forespørselen.

Fullmakten fritar ikke deg som avfallsprodusent fra leverings- og deklareringsplikt i avfallsforskriften kap. 11 og 16.