Fra 1. oktober innfører vi avviksgebyr for feilsortering av batterier

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann.

Fra 1. oktober innfører vi avviksgebyr for feilsortering av batterier

  

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann.

 

Brannene oppstår i hovedsak fordi batterier og småelektronikk med batterier, er feilsortert og ender i andre avfallsfraksjoner, som restavfall eller papiravfall.

Det har vist seg at det er svært vanskelig for gjenvinningsbransjen å sortere ut kasserte batterier fra restavfallet. Bedre sortering i husholdningen og hos næringslivet er derfor helt nødvendig for at mengden feilsorterte batterier reduseres.

Fra 1. oktober 2023 innfører vi avviksgebyr på kr 10.000 for batterier som havner i andre avfallsfraksjoner.

Vi håper at gebyret skal virke preventivt mot batterier som feilsorteres i andre avfallsfraksjoner, slik at risikoen senkes kraftig for anleggene, våre ansatte og samfunnet rundt oss.

Batterier skal sorteres og leveres inn som farlig avfall

​Det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med annet avfall. Feilsortering kan føre til brann hjemme hos deg selv, på kontoret, under transport og på gjenvinningsanleggene. Batteriene kan oppbevares i en boks for oppsamling av brukte batterier og skal leveres som farlig avfall. 

Privatpersoner kan levere batterier gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, i dagligvarebutikker eller i butikker som selger tilsvarende batterier. Det samme gjelder for elektroniske og elektriske produkter.

Visste du at småbatterier finnes i følgende produkter?

Syngende bursdagskort, blinkende joggesko, elektriske tannbørster, spillkonsoller, telefoner, smartklokker, røykvarslere, bombrikker med mye mer.

Tiltak for å hindre brann

Her snakker vi om ganske enkle tiltak:

  • Sørg for at brukte batterier ikke blir kastet sammen med restavfallet.
  • Skaff en egen oppsamlerenhet hvor batteriene kan kastes.
  • Teip polene for å unngå gnistdannelser.
  • Lever batteriene til en miljøstasjon eller en forhandler.

 

Mindre husholdningsbatterier kan leveres hos innsamlere, mens større batterier fra næring skal leveres som farlig avfall på godkjent mottak.