Visste du at isolasjon ikke skal kastes i restavfallet?

Det blir nå innført en ny fraksjon: Blandet avfall med Gips/isolasjon, som vil få en høyere pris fra 15. august 2020. Det vil også kunne medføre omklassifisering og avvik, hvis det finnes isolasjon i blandet avfall, på samme måte som med gips.

Både isolasjon og gips skaper miljøutfordringer hvis det havner sammen med restavfall. For å redusere risikoen for at det skjer, er det derfor viktig den som skal kvitte seg med det, er kjent med konsekvensene, og ikke minst, har gode sorteringsløsninger.

Hva sier myndighetene om avfall som inneholder gips og isolasjon?

Det er avfallsforskriftens kapittel 10 som stiller krav til hvordan forbrenningsavfall skal håndteres med tanke på miljø og menneskers helse. Alle gjenvinningsvirksomheter er derfor pålagt å sørge for at blant annet gips og isolasjon blir behandlet korrekt.

Du som avfallsbesitter merker dette ved at du blir bedt om å sortere det ut. Lar du være å gjøre det, kan konsekvensen bli at avfallet ditt blir omklassifisert, eller at du får et avviksgebyr.