Starten på Løvås sin historie

Løvås – med den i dag formelle betegnelsen Løvås Transportfirma AS – ble etablert i 1921 og er blant de eldste bedriftene innen lastebiltransport i Oslo – og trolig også i Norge. Bedriften er i dag spesialisert innen containerutleie, som et datterselskap i konsernet Norsk Gjenvinning Norge AS.

Mannen bak Løvås
Ole Johan Løvås var mannen som grunnet Løvås, han ble født 8. november 1900. Han vokste opp i Jevnaker kommune på Hadeland, på gården Løvås. Ole var sterkt tiltrukket av byen, ny teknologi og de arbeidsmuligheter som hovedstaden hadde å by på. I di seinere tenaren valgte han derfor å flytte til Kristiania, som ble hetende Oslo fra januar 1925. Ole Løvås bodde i Oslo resten av livet, de aller fleste årene i områdene Grünerløkka, Rodeløkka og Torshov/Lilleborg.

Virksomhetens transformasjon
Løvås var meget interessert i maskiner og biler, og han skal visstnok ha vært meget dyktig til å utføre reparasjoner av motorer og andre mekaniske innretninger. Ved oppstarten av firmaet Løvås var det neppe primært et transportfirma, men et verksted for reparasjon av ulike maskiner og mekaniske apparater. På 1920- tallet var maskiner flest svært verdifulle gjenstander, mens arbeidskraften kostet relativt lite. På den tiden var det derfor veldig utbredt å foreta reparasjoner selv av relativ enkelt utstyr (dvs. ting som vi i dag betrakter som enkle og ofte billige). Det står skrevet følgende på skiltet på veggen til firmaet i Markveien så sent som på midten/slutten av 1930-tallet.

I begynnelsen så ble maskinene fraktet til og fra verkstedet i Markveien med hest og vogn, men etter hvert som virksomheten vokste seg større, så man behovet av å investere i en egen lastebil. Under tidlig 1930-tall hadde firmaet investert i et flertall lastebiler og begynt med mer variert og omfattende lastebiltransport. På 1960-tallet, og kanskje lenge før (allerede fra 1940-tallet?), var nok det mest sjåfører som arbeidet i bedriften.

Ole Løvås gikk av med pensjon et stykke ut på 1970-tallet. Han hadde da i en overgangsperiode drevet bedriften i samarbeid med Geir Nordeng, som var opptatt som kompanjong, og som etter Ole Løvås sin fratreden videreførte og videreutviklet Løvås Transportfirma. Geir Nordengs sønn Harald tok noen tiår senere over ledelsen av foretaket, som i 2012 ble solgt til Norsk Gjenvinning.

 

Vi vil takke Dag Kjetil Flater Hwang (barnebarn til Ole Johan Løvås) for at du deler din historie. For å lese mer om hvem Ole Johan Løvås var kan du klikke her.