Lei egen container til hageavfallet.

Det er nå forbudt å levere hageavfall i restavfallet grunnet strengere krav på mottaksanleggene. Hageavfall skall leveres som en egen fraksjon i egen container.

Lei container til fastpris

 

Nye krav fra Mottaksanleggene våre med virkning fra 25.03.2022

  • Forbud mot å levere hageavfall i restavfallet. Konsekvens ved levering vil være avvik i mottakskontroll

Hvorfor gjør vi dette?

Med store endringer i bransjen, så stiller nå nedstrømsanlegg mye strengere krav til innhold av organisk avfall i det som blir sendt til deres forbrenningsovner.

Du kan lese mer om hva som er lov å kaste i restavfall på vår sorteringsveileder eller gjennom klikke her