Restavfall

Varen består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning. Dersom avfallet skal deponeres som egen avfallstype, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. Avfallsforskriften kap. 9

Skal inneholde:

 • Ordinært blandet avfall til sortering

Skal ikke inneholde:

 • EE-avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Våtorganisk avfall
 • Farlig avfall
 • Flytende avfall
 • Gips
 • Dekk, med og uten felg
 • Impregnert trevirke
 • Masser
 • Isolasjon
 • Hageavfall
 • avfall i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Innsamling:

 • Beholdere 360-1000 liter
 • Containere på 5-30 m3
 • Avfallssekk 1-2 m3. 

Lei container til fastpris

Behandling:

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, deretter en utsortering av gjenvinnbare avfallstyper. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype. Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes leveres til godkjent deponi (kategori 2 – ordinært avfall). I særskilte tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon.

Gjenvinning:

Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er i overenskomst med avtalen.