Løvås Transportfirma AS fortsetter satsingen mot NULL utslipp og det grønne skiftet.

Løvås Transport går fra å være den første avfallsaktøren med helelektrisk dobbelt lift. Til å bli den største tilbyderen av fossilfri avfallshåndtering, gjennom å utvide satsningen mot NULL utslipp og det grønne skiftet.

I fjor høst tok Løvås Transport et stort steg i retning «det grønne skiftet» med anskaffelse av en helelektrisk dobbelt liftbil. Det var den første av sitt slag i drift i Oslos gater. Etter 6 måneder i drift, innfrir hun sine forventninger og utfører flere oppdrag enn det som var budsjettert.

Kjøreleder og sjåfør har vist en sterk vilje og jobbet målrettet for å oppnå best mulig ruteplanlegging og kjøremåte for EL-bilen. Det har vært en bratt læringskurve, med prøving og feiling, men etter noen måneders drift fant vi en god rutine for best mulig utnyttelsesgrad, forteller Espen Berg som er driftssjef i Løvås Transportfirma AS.

Satsingen på NULL utslipp tiltrekker seg nye aktører
Engasjementet har ikke bare vært stort internt i bedriften. EL-bilen tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra våre eksisterende kunder og fra nye aktører i bygg- og anleggsbransjen som har behov for fossilfri avfallshåndtering for å tilfredsstille utslippskravene i forskjellige anbud. Ettersom kravene til utslippsfrie byggeplasser øker, så vi for oss at interessen i EL-bilen skulle bli høy. At vi skulle få så mange henvendelser som vi fått frem til nå hadde vi ikke regnet med og det er veldig stas, forteller Oscar Jeverstam som er markedsansvarlig i Løvås Transportfirma AS.

Løvås Transport går fra først til størst
Med økt etterspørsel ser vi det naturlig at vi utvider vår satsing mot NULL utslipp og det grønne skiftet med innkjøp av enda en 100% EL dobbelt lift, to 100% EL kranbiler og en krokbil på biogass. El-bilene er i produksjon med forventet levering før sommeren 2022 og krokbilen på biogass forhåpentligvis er levert under høsten 2022.

I og med utvidelsen av fossilfrie biler vil Løvås Transport ikke bare være den første avfallsaktøren med tilbud om fornybart brensel, men også den største aktøren, avslutter daglig leder i Løvås Transportfirma AS, Lars Anthony Breirem-Randin.