Åpen krokcontainer 30m³

Tekniske spesifikasjoner:

Åpen container 30 m³
Egenvekt: 2880 kg
Mål i meter (LxBxH): 6,0 x 2,5 x 2,8
Max. tot.vekt: 12000 kg
Bruksområde: Glass, restavfall, returpapir, stål, metall, plast, og treverk
Hentes med: Krokbil
Krokrammene er i henhold til SS (Svensk Standard) 3021. Ved lossing og lasting kan krokcontainerne ødelegge underlaget som for eks asfalt, belegningsstein, plen o.l.

Åpen krok 30 m3