Åpen krokcontainer 20m³

Tekniske spesifikasjoner:

Åpen container 20m³
Egenvekt: 2320 kg
Mål i meter (LxBxH): 6,0 x 2,5 x 1,8
Max. tot.vekt: 12000 kg
Bruksområde: Glass, restavfall, returpapir, stål, metall, plast, og treverk
Hentes med: Krokbil

Åpen Krok 20 m3