Volum- og vektinformasjon

Merk at dette er en veiledende oversikt og ingen fasit, da avvik vil forekomme ut fra hva de ulike avfallstypene faktisk inneholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Asfalt 
1m³ = ca vekt: 1500 kg

Betong m armeringsjern 
1m³  = ca vekt: 2400 kg

Betong uten armeringsjern 
1m³  = ca vekt: 2200 kg

Bilruter 
1m³  = ca vekt: 400 kg

Blandet glassemballasje 
1m³  = ca vekt: 400 kg

Blandet kontorpapir 
1m³  = ca vekt: 125 kg

Blandet plast
1m³  = ca vekt: 50 kg

Blandet trykkeripapir 
1m³  = ca vekt: 125 kg

Bølgepapp 
1m³  = ca vekt: 50 kg

Bølgepapp - komprimer
1m³  = ca vekt: 150 kg

Gips 
1m³  = ca vekt: 1000 kg

Jern og metaller 
1m³  = ca vekt: Opptil 8000 kg

Masser - grus/sand/stein 
1m³  = ca vekt: 1900 kg

Matavfall 
1m³  = ca vekt: 500 kg

Restavfall blandet 
1m³  = ca vekt: Gjennomsnitt 125 kg

Restavfall, komprimert tørt 
1m³  = ca vekt: 350 kg

Restavfall, komprimert, vått 
1m³  = ca vekt: 450 kg

Trevirke 
1m³  = ca vekt: Opptil 700 kg