Trevirke

Blandet, bearbeidet trevirke

Varen består typisk av blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller egen sorteringsaktivitet.

Rent trevirke

Varen består av 100% rent kjemisk ubehandlet tre.