Radioaktivt avfall

Lavradioaktivt avfall (LRA)

LRA (lavradioaktivt avfall) er farlig avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet.