Medisinsk avfall

Medisinavfall

Med medisinavfall menes kasserte legemidler/ medisiner.

Smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall.