Hageavfall

Varen består kun av organisk materiale. En vanlig fraksjon ved dugnad og vårrengjøring.

Skal inneholde:

 • Kun organisk materiale
 • Planterester
 • Kvist 
 • Grener
 • Gress
 • Løv
 • Trestammer under 15 cm i diameter
 • Avskårne blomster

Skal ikke inneholde:

 • Hageavfall i sekker
 • Trestammer over 15 cm i diameter
 • Stein
 • Grus
 • Jord
 • Betong
 • Treverk
 • Hagemøbler
 • Svartlistede arter
 • Annet avfall

Innsamling:

 • Lift eller krok container på 10-30 m3

Lei container til fastpris

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.