Dekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Skal inneholde:

  • Dekk med og uten felg

Skal ikke inneholde:

  • Forurensing
  • Andre avfallstyper

Innsamling:

  • Lift eller krokcontainer.

Behandling:

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

Gjenvinning:

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser eller blandes i ny asfalt. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Hele og kvernede kasserte dekk, med unntak av sykkeldekk, er omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9). Dekk er omfattet av returordning som regulert i avfallsforskriften kap. 5 (www.dekkretur.no).