Trevirke, trykkimpregnert

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser og annet som har vært benyttet utendørs. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Skal inneholde:

  • Trykkimpregnert trevirke (Kobber (Cu)- eller kobber/ krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke)

Skal ikke inneholde:

Annet avfall

Innsamling:

  • Lift eller krokcontainer
  • Avfallssekk 1-2 m3

Siden det ikke er praktisk mulig å skille mellom nytt, kobberimpregnert materiale (som ikke er farlig avfall), fra kobber-krom-arsen- impregnert materiale (som er farlig avfall), må alt trykkimpregnert materiale inngå i denne avfallstypen og dermed håndteres som farlig avfall. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning:

Forbrenning med energigjenvinning i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.