Trevirke, kreosotimpregnert

Kreosotimpregnert trevikre er typisk benyttet som jernbanesviller og lysstolper. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

Skal inneholde:

  • Kreosotimpregnert trevirke

Skal ikke inneholde:

  • (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/ arsen (CCA)- impregnert trevirke)
  • Dobbelt impregnert (trykkimpregnert + kreosotimpregnert)
  • Annet avfall

Innsamling:

  • Lift eller krokcontainer
  • Avfallssekk 1-2 m3

Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning:

Forbrenning med energigjenvinning i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.