Organisk avfall m/halogen

Organisk avfall med halogen; organisk forbindelse med halogener. Halogener er en betegnelse for hovedgruppe 17 i det periodiske systemet og inneholder grunnstoffene fluor, klor, brom, jod og astat. Navnet betyr «saltdannere» fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. Halogener er svært reaktive. Halogener er giftige stoffer i fri tilstand, altså når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier.

Skal inneholde:

  • Organisk avfall m/halogen

Skal ikke inneholde:

  • Organisk avfall uten halogen

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

OBS: Halogener er svært reaktive. Halogener er giftige stoffer i fri tilstand, altså når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.