Oljefilter m/metall

Oljefiltre er laget av stål, og filtrene er belagt med olje. For resirkulering må filtrene kvernes, og spillolje og papir går til alternativt brensel. Metallet går til materialgjenvinning

Skal inneholde:

  • Oljefilter m/metall
  • Drivstoff-filter m/metall

Skal ikke inneholde:

  • Oljefilter u/metall
  • Innsatsfiltre

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Oljefiltre går til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.