Byggskum

Byggskum (Fugeskum/Montasjeskum) er produkter som benyttes innen bygg- og anleggsindustrien til tetning og isolering rundt dør- og vinduskarmer, rørgjennomføringer, hulrom og mellom veggelementer o.l. Byggskum er et én-komponent polyuretanbasert produkt, som herder i kontakt med fuktighet (fra lufta).

Produktene inneholder ulike typer farlige stoffer som isocyanater og klorerte hydrokarboner, men også isobutan og propan. Byggskum vil derfor ha en rekke farlige egenskaper som; ekstremt brannfarlige, allergifremkallende, irriterende, meget giftig (med langtidsvirkning) for liv i vann, mulig kreftfremkallende og beholderen kan eksplodere ved oppvarming.

Skal inneholde:

  • Byggskum

Skal ikke inneholde:

  • Sprayboks
  • Propanbeholdere og camping-gass
  • Gasser i trykkbeholdere

Innsamling:

Byggskum ser til forveksling ut som en vanlig sprayboks, men skal ikke blandes med slike. Byggskum må aldri pakkes i helt tett emballasje, da dette kan medføre farlig overtrykk. Bruk egnet trykkavlastningsventil eller annen godkjent ventilert emballasje.

Gjenvinning:

Eventuelt restinnhold i boksene blir energiutnyttet ved forbrenning. Energigjenvinningsanlegget har svært god filtrering, slik at ingen farlige stoffer kommer ut i naturen. Asken fra forbrenningen blir samlet opp og deponert forsvarlig, og her blir metallet i boksen skilt ut og materialgjenvunnet.

Avvik:

Propanbeholdere og andre typer rene gassbeholdere skal ikke leveres i samme emballasje som byggskum. Slike typer beholdere vil sorteres ut og deklareres i henhold til regelverket. Dette vil kunne medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Særlige risikoforhold:

Byggskum inneholder ulike typer farlige stoffer som isocyanater og klorerte hydrokarboner, men også isobutan og propan. Byggskum vil derfor ha en rekke farlige egenskaper som; ekstremt brannfarlige, allergifremkallende, irriterende, meget giftig (med langtidsvirkning) for liv i vann, mulig kreftfremkallende og beholderen kan eksplodere ved oppvarming.