Avfall med ftalater

Ftalater er en gruppe helse- og miljøfarlige stoffer som ofte bl.a. er tilsatt som mykgjørere i PVC-plast. Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av bilder. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Avfall som inneholder 0,5 prosent (tilsvarende 5000 mg/kg) eller mer av ftalatene DEHP og DBP, eller 0,25 prosent (tilsvarende 2500 mg/kg) av BBP, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder ftalater, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Skal inneholde:

  • Avfall med ftalater over grense for farlig avfall.
  • Vinylbelegg med ftalater

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

  • Lift eller krokcontainere på 8-30 m3
  • Avfallssekk 1-2 m3. 

Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Gjenvinning:

Avfall med ftalater destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall, fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Flere ftalater er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med ftalater ikke kan gå til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.