Restavfall med gips/isolasjon

Består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning. Dersom avfallet skal deponeres som egen avfallstype, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. Avfallsforskriften kap. 9.

Skal inneholde:

 • Ordinært blandet avfall til sortering
 • Kan inneholde gips og isolasjon

Skal ikke inneholde:

 • Kjøkken- og matavfall
 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Batterier
 • Eksplosiver og trykksatt stoff
 • Radioaktive stoffer
 • Smittefarlig avfall
 • Medisinavfall
 • Flytende avfall
 • Dekk, med og uten felg
 • Masser
 • Hageavfall

Innsamling:

 • Beholdere 360-1000 liter
 • Containere på 5-30 m3
 • Avfallssekk 1-2 m3. 

Lei container til fastpris

Behandling:

Ved mottak foretar man en visuell kontroll, deretter en utsortering av gjenvinnbare avfallstyper. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype. Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes leveres til godkjent deponi (kategori 2 - ordinært avfall). I særskilte tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon.

Gjenvinning:

Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Det ikke tillatt å kaste avfallet i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis avfallet ikke er i overenskomst med avtalen.