Blandet avfall

Restavfall

Varen består av ulike typer avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

Restavfall med gips/isolasjon

Består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.