Veiledninger

Hvordan skall avfall sorteres, hva kan ikke kastes i en container og hvilket krav stilles til levering av farlig avfall?
I Løvås sine veiledninger finner du all informasjon du trenger for å oppnå kostnadseffektiv og god avfallshåndtering.

Avfallstyper

Her finner du alt du trenger å vite om forskjellige avfallstyper og hvordan de skal sorteres.

E-deklarering

Her finner du alt du trenger å vite om avfallsdeklarering. Enten du vil gjøre det selv eller overlate det til oss

Egenerklæring

Før levering av masser må man fylle ut, signere og sende over en egenerklæring, med eventuelle vedlegg.