Spearos Oslofjord vant Miljøpris.

Spearos Oslofjord fikk på fredag motta Oslo miljøpris for årets frivillige organisasjon. Løvås Transportfirma AS ønsker å gratulere med utmerkelsen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 

Miljøprisen ble delt ut på Rådhuset i Oslo fredag 10.06 og blant de nominerte i kategorien: Årets frivillige organisasjon var det Spearos Oslofjord som vant.

Løvås Transportfirma AS er involvert i ryddeaksjonene ved å bidra med sin kompetanse innen avfallshåndtering, slik at også avfallet som blir funnet blir håndtert på en korrekt og forsvarlig måte. 

For noen er søndag en hviledag for andre er det en ryddedag!

Martin Helseth er mannen bak de organiserte ryddeaksjonene. Han er fridykkerinstruktør i klubben, samtidig som han er profesjonell roer og har representer Norge ved OL i Tokyo. 

- Vi har fått inn en ny trener på roerlaget som setter opp veldig mye hard trening fra mandag til lørdag, men gir oss fri på søndager. Fri på søndager! Det er en perfekt mulighet til å invitere alle i klubben og alle som har lyst til å være med ut å rydde i fjorden forteller Martin Helseth. 

Under 2022 har han sammen med klubben invitert til 15 ryddeaksjoner som har resultert i 5 tonn med avfall. På det meste har det vært 50 personer som har vært med på en ryddeaksjon.

Et samarbeid som bidrar til effektivitet.

-Utfordringen når man rydder avfall er å bli kvitt det på noe vis! Det ser litt dumt ut hvis man drar opp alt land og så blir det liggende og forsøpler på en annen måte. Vi fikk til en fin avtale med Løvås Transport som kommer å henter avfallet som vi plukker opp og ser til at det håndteres på riktig måte. Det gjør det veldig enkelt for oss å arrangere ryddeaksjoner sier Martin Helseth i vinnertallet.

Juryens begrunnelse:

«Spearos er en fridykkeklubb, som på imponerende vis kombinerer en begeistring for dykking, med en begeistring for en ren og levende Oslofjord.

Gjennom regelmessige ryddeaksjoner engasjerer organisasjonen bredt, og får med seg lokalmiljøene i Oslo til å fridykke, rydde og lære. Med gode råd og kunnskap viser de at det nytter å engasjere seg, og de henter opp store mengder forsøpling fra havbunnen.

Spearos lærer både barn og voksne å bli glad i naturens undre – og ikke minst hvordan man kan ta vare på fjorden, og alle artene som lever i og av den».

 

Hvis du ønsker å delta på ryddeaksjonene kan du følge Spearos Oslofjord på Facebook. 

Les mer om Spearos Oslofjord.