Løvås Transport er i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko

Vi tar situasjonen som nå utvikler seg på største alvor og vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte våre kunder på en god og trygg måte fremover.

Vi følger utviklingen nøye og implementerer fortløpende egnede risikoreduserende tiltak. Vårt fokus nå er å sikre våre ansatte og trygge leveranser til våre kunder.

Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forholdsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss så svarer vi så godt vi kan.