Løvås Transportfirma - Containerutleie

Avfallshåndtering for bedrifter

Trenger dere skreddersydd avfallshåndtering med punktlige leveranser? Vi leverer løsninger for alle typer avfall fra store byggeprosjekt til mindre enkeltleveranser.

Våre løsninger og tjenester for bedrifter:

Alle avfallstyper leveres til godkjente mottaksanlegg. Slik er du sikret en god og milljøvennlig håndtering av ditt avfall, i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

 

Referanser