Aksjeselskapene Løvås Transportfirma og Metodika Gjenvinning utgjør verdikjeden fra avfall til ferdig gjenvunnet vare. Selskapene har solid kompetanse innen utleie av containere og avfallsbehandling. Vi tilbyr utleie av containere til både privat- og bedriftsmarkedet.

Vår kunnskap gir deg containere og avfallshåndtering med økonomiske besparelser, samt en god utnyttelse av ressursene. Ved bygg – og riveprosjekter tilbyr vi hjelp med utleie av containerer, tilretteleggelse av kildesortering, samt utarbeidelse av miljøsaneringsrapport og bistand ved avfallsplan. Vi er alltid oppdaterte på myndighetenes forskrifter og retningslinjer og utarbeider ønsket statistikk ved sluttrapportering av avfallsplan.

Les mer om vår nyhet - storsekker.

Les mer om vår nyhet - ekstra liten liftbil.