SKAL INNEHOLDE:

Treverk – kan være maling, beis og lakk på overflaten. kan også følge med spiker, beslag og håndtak.

Sponplater. Kryssfinerplater. Forskalingsplater.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Impregnert treverk Brannhemmende plater Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Lift- og krokcontainere, 5 – 30 kbm