SKAL INNEHOLDE:

Ordinært avfall for sentral sortering

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Farlig avfall Maling, lim og lakk EE avfall Impregnert treverk Bildekk Kuldemøbler

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg.

INNHENTING:

Liftcontainere 8 – 15 kbm, både åpen og lukket
Krokcontainere 20 – 30 kbm