EPS (Isopor)
Se blandet plastemballasje
Plastfolie
Bæreposer, Byggfolie, Krympefolie, Strekkfilm, Dekkfolie
Krav: Rent - uten produktrester og fremmedlegerer. Lagres tørt. Leveres i perforerte plastretursekker eller presset i baller på minst 250 kg.
Gjenvinning: Plasten smeltes om til ny folie og nye bæreposer
Hageavfall
Hage- og parkavfall som gress og løv, potteplanter, bark og sagflis
Krav: Fritt for skadelige stoffer, som miljøgifter og tungmetaller, fritt for avfall
Kompostering: Se matavfall
Restavfall
Metodikabehandler alle typer avfall! Avfallet går til materialgjenvinning, energiutnyttelse eller blir forsvarlig deponert.
Metall/skrapjern
Aluminium, bly, kobber, messing, sink, jern, støpejern, syrefast stål, rustfritt stål, spon,div. metall og skrapjern.
Krav: Rent - uten fremmedlegemer
Gjenvinning:Jern og rent metall kan smeltes om til nye produkter. Sammensatte fraksjoner må separeres før omsmelting.
Papir
Aviser, reklame, tidsskrifter, ukeblader,kontorpapir,
Krav:Rent, tørt, ikke plastbelagt
Gjenvinning: Blir ofte til toalettpapir, tørkepapir, servietter osv.
 

Papp
Bølgepapp og Massiv papp som esker, kasser, brett, trau. Brunt omslagspapir. Papirsekker og papirposer.
Krav: Papp (tykk) og kartong (tynn) skal sorteres hver for seg
Lagres tørt. Rent - uten produktrester eller fremmedlegemer. Ikke plast eller voksbelagt
Gjenvinning: Papp er utmerket råstoff for produksjon av nytt papir og emballasje.

 
Glass og metallemballasje
Flasker,Glass, Hermetikkbokser, Tuber, Lokk, Kapsler og korker
Krav: Skille klart og farget glass. Kun næringsmiddelemballasje. Rent - uten produktrester. Ikke porselen, keramikk, og krystall, Ikke stykejern, brødristere, o.l. Ikke spesialavfallsemballasje
Gjenvinning: Glassemballasjen kan smeltes om til nye glass og flasker, og brukes i produksjon av isolasjon, skumglass og refleksmaling. Metallemballasjen kan smeltes om til nye bokser og tuber, aluminiumsfelger, binders og o.l.
 
Tekstiler
Klær, sko, gardiner, sengetøy, tepper
Krav: Ombruk og gjenvinning: Mye klær eksporteres blant annet til Afrika og Russland. Noe selges i Norge. Tekstiler kan brukes i produksjon av nødhjelpsdyner og isolasjon. Bomullsstoffer kan brukes til pussefiller og ullgarn.
 
Brakke –og Kantineavfall
Frukt og grønt, kjøtt og fisk, bein, eggeskall, kaffegrut og -filtre, teposer, tørkepapir, kattesand
Krav: Fritt for avfall
Kompostering:Ved kompostering blir avfallet brutt ned ved hjelp av mikroorganismer, som samtidig produserer varme, vanndamp og karbondioksyd. Det er viktig å regulere temperaturen og lufttilgangen i denne prosessen. Matrester, bark og annet avfall omdannes til jord, og viktige næringsstoffer bevares.
Smitte- og risikoavfall
Fra lege- og veterinærpraksis. Sprøyter m/kanyler. Blodprøveutstyr. Skalpelblad. Operasjonsutstyr. Amuputasjonsrester. "Slintrer". Kjæledyrkadaver
 
Treverk
Bjelker, plank, panel, paller, parkett, laminater, sponplater, reisverk, forskaling, flis og spon, skogbruksavfall
Krav:Trevirke skal være rent og ikke impregnert, malt eller på annen måte være behandlet
Gjenvinning: Rent trevirke males til flis og går rett til energiutvinning, eller brukes til produksjon av en biobrenselfraksjon i form av briketter eller pellets.