Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med ordinært avfall, fordi det inneholder miljøgifter og kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal aldri blandes sammen med annet avfall.

Byggavfallstyper som kan inneholde miljøgifter:

Brommerte flammehemmere:
- isolasjonsplater - cellegummi


 

PCB:
- isolerglassruter - murpuss og maling - fugemasser


 

Asbest:
- eternittplater og rør - andre harde plater - rørisolasjon (ofte bend)


 

Maling, lakk, lim, etc.:
- rester av maling, lakk og lim - whitesprit - syre - lut
OBS! dersom emballasjen er tom og tørr, er dette blandet avfall

 

PAH:
- takpapp med innhold av tjære - teglsteinspipe - Tjæreimpregnert treverk


 

Ftalater:
- vinylbelegg og vinylgulvlister - Enkelte typer takbelegg


 

Polyuretanskum (PUR-skum):
- Miljøskadelig blåsemidler (1960-2002) Miljøskadelige blåsemidler finnes hovedsakelig i isolerte garasjeporter og isolasjons paneler i kjølerom etc.