SKAL INNEHOLDE:

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965-1975. Utenlandske produsert fra 1950 frem til 1980.

Produsent og dato er angitt på avstandsprofilet mellom glassflatene.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

AVVIK:

Annet avfall
Ekstra gebyr vil bli ilagt ved overtredelser på innhold

INNHENTING:

Stables i spesialcontainere eller krokcontainere.

Isolerglassrutene må være hele ved henting, og sikret på forsvarlig måte for å unngå å bli knust under transport.