SKAL INNEHOLDE:

Grener, kvist og løv Gress Avfallet kan IKKE legges i sekker.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Røtter Grener med tykkelse over 20 cm Trestammer Sekker Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Lift- og krokcontainere, 10 – 30 kbm.