SKAL INNEHOLDE:

Tegl Ytong Leca Takstein Fliser Skifer Betongrester Stein Fyllmasse Porselen fri for plast og metall

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Forurenset masse. Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Liftcontainer 5 kbm
Krokcontainer 10 kbm