SKAL INNEHOLDE:

Ren betong med armering Betongrester

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Fyllmasse Tegl, ytong, leca Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Liftcontainer 5 kbm
Krokcontainer 10 kbm