SKAL INNEHOLDE:

Elektriske produkter Batterier Lysarmaturer Lysstoffrør og pærer

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Annet avfall Farlig avfall Emballasje

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

EE-avfall skal sorteres i bur. Lysstoffrør og pærer skal legges i beholdere og spesialkasser.
Store hvitevarer kan stables i lift- eller krokcontainere.