SKAL INNEHOLDE:

Vindusglass (uten karm) Glassemballasje

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Plast Blyglass Annet avfall Armert glass

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Hentes vanligvis i liftcontainere, 5 -10 kbm.