SKAL INNEHOLDE:

Pappemballasje Bølgepapp Kartonger Kontorpapir Aviser Ukeblader

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Isopor Plast Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Lift- og krokkomprimator. Lukket eller åpen container.