SKAL INNEHOLDE:

Kanner, plastspann etc.
OBS! emballasjen må være tom og tørr.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

PVC-rør Trekkerør til kabel Plast som har inneholdt oljeprodukter, ekstremt brannfarlig eller giftig avfall Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Spesialsekker av plast. Egnet sekkestativ til bruk hos kunde for oppsamling.
Ved større mengder brukes 10 kbm.