SKAL INNEHOLDE:

Alle typer jern, stål og metaller. Prisene på de forskjellige kvalitetene varierer betydelig og bør derfor leveres adskilt.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Farlig avfall El-motorer Annet avfall Større mengder av andre fraksjoner fast i jernet.

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Åpne lift- eller krokcontainere, 5 – 30 kbm.